Blog Archives

Josep Pla, prosa en moviment

Maleta de Josep Pla“Probablement he nascut per escriure papers sobre les taules fredes i indiferents dels hotels i dels establiments de pas.” Aquesta frase és potser el millor autoretrat que en Josep Pla podia fer d’ell mateix quan viatjava per Europa als anys 20 i als anys 30 com a corresponsal. L’autor de Palafrugell va ser un pioner, el primer escriptor modern de viatges en llengua catalana. Un referent per a tots aquells que gaudim dels relats de viatges.

Un dia, sense saber com, em vaig trobar amb un llapis i un quadern a la mà. Vaig començar a posar adjectius darrere de cada pineda, de cada camp i de cada tros de mar. Read the rest of this entry

Josep Pla, prosa en movimiento

Maleta de Josep Pla“Probablemente he nacido para escribir sobre las mesas frías e indiferentes de los hoteles y de los lugares de paso.” Esta frase quizás es el mejor autorretrato que Josep Pla pudo hacer de sí mismo cuando viajaba por Europa en los años 20 y 30 como corresponsal. El autor de Palafrugell fue un pionero, el primer escritor moderno de viajes en lengua catalana. Un referente para todos aquellos que disfrutamos con los relatos de viajes.

Un día, sin saber cómo, me encontré con un lápiz y un cuaderno en la mano. Empecé a poner adjetivos detrás de cada pinar, de cada campo, y de cada trozo de mar. Read the rest of this entry

%d bloggers like this: